Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Fastlege Robert Magnusson - permisjon

Lege Robert Magnusson har permisjon fra sin stilling som fastlege i perioden 1. oktober 2023 - 30. april 2024.

Lege Anne-Marthe Grislingås fungerer i den perioden som fastlegevikar. Anne-Marthe er allerede kjent for de fleste av våre pasienter, da hun har vikariert for Magnusson på tirsdager i et par år.

Henvendelser "til fastlegen" (resepter/e-konsultasjoner) på Helsenorge vil bli automatisk kanalisert til Grislingås.